YAPILANDIRMA KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YAPILANDIRMA KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Harun Evcimen, 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yozgat SMMMO Başkanı Harun Evcimen, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Sürüm Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun'un 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak girerek girişini söyledi. 

Yozgat SMMMO Başkanı Harun Evcimen, 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile ilgili bilgi vererek, ”Söz konusu Kanun ile; Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) raporu güncellemeler hesaplanan tahsilat ödemeleri, Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, Vergi aslına bağlı olmayansız usullük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi, Vergi aslı ve fer'ileri toplamı 2 bin lirayı bileşenlerinin borçların tamamın silinmesi, Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE miktarının güncelleme hesaplanan ödemen Ödeme, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tüm ilelerinin faize bağlı olması, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ne bağlı odalara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalara, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarına bağlı odalara 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle olan borçlarının 9 eşit taksite kadar ödeme ve gecikme faizlerinin tahsilatından vazgeçilmesi mümkün olabilir . Avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredilerinin borçlarının asıllarının tamamın birinci taksiti bu kanunun kaldığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, Avukatlık aylık dönemleri halinde ve en fazla altı eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara tahsil edilen faiz, gecikme faizi, Gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilatından vazgeçilmesi gibi avantajlarda sağlar. Yine Sosyal Güvenlik kurumu olan SGK pirimi, Bağ Kur primi,

'ÖNCEKİ YAPILANDIRMA KANUNLARINA GÖRE FARKLI OLAN BİRKAÇ ÖZELLİĞİ VAR'

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu'nun önceki temel kanunlarına göre farklı olan birkaç özelliği sıralayan Yozgat SMMMO Başkanı Harun Evcimen, “Bağ Kur borçlarının silinmesi ve bu borçlara ilişkin hizmet sürelerinin dondurulması bu kanunda söz konusu değildir. Ayrıca önceki kanunlarında dondurulan Bağ Kur kurallarının ihya edilmesi de bu kanun kapsamında olamaz” diye konuştu.  

'MÜKELLEFLERİN BAŞVURMALARI İŞLETMELERİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Yozgat SMMMO Başkanı Harun Evcimen, 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu'nun imkanlarından faydalanmak isteyenlerin 31 Mayıs 2023 yılına kadar talep edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yapılandırma işlemlerini yapanların ilk taksit ödemelerinin son tarihi 30 Haziran 2023 tarihindedür. İlk iki taksiti gününde ödemeyen ve yıl içinde en fazla 3 taksiti aksatan apartmanların yapıları bozulacaktır. Enflasyonist bir hücrede bulunduğumuz göz önünde bulundurularak, maksimum uzun vade ile taksitlendirme yapacakların çok değil bir yıl sonra bu taksitleri rahatlıkla ödeyebileceği bir gerçektir. Bu ihtiyaçlar en geç 31 Mayıs 2023 tarihinde kadar karmaşıkların bu çevrelere kullanımları işletmeleri açısından büyük önem alanları” kullanılmış. 


Powered by Froala Editor