Yazı Detayı
23 Ağustos 2016 - Salı 13:51
 
TOPAÇ VE TARİHİ
ALİ AÇIKGÖZ
yozgathakimiyet@gmail.com
 
 

TOPAÇ VE TARİHİ

Bozok’ta Anadolu’nun diğer bölgeleri gibi çeşitli kavimlerin kültür ve medeniyet izlerini taşımaktadır. Bölgeye değişik zamanlarda gelip yerleşen kavimler, değişik süreler boyunca bölgeyi işgal ve iskân etmişlerdir.

Bölgede Milattan Önce 2000’li yıllarda Hititler hüküm sürmüş daha sonrasında da sırasıyla Firikler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Galatlar, Romalılar Romalıların bölünmesi ile de Bizanslılar hüküm sürmüştür. Bölgede olduğu gibi Topaçta da Selçuklu ve Osmanlı öncesi uygarlıklara ait kalıntılara bir hayli rastlanmaktadır. Mesela bunlar Topacın doğu tarafındaki kayalıklara oyulmuş mağralar, gene köyün doğusundaki harman yerlerinde ortaya çıkan hazın küpleri, şimdiki camiinin yapıldığı yerde ortaya çıkan ince mermerlerden yapılmış mezarlar, bu bölgenin birleşiğindeki tepeden çıkan gözyaşı testileri ve Yar Önü denen mevkiden(Mal Tepesinden) çıkan Horasan mezarlar sayılabilir.

1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolulun kapıları Türklere tamama men açılıyor ve Oğuzlar dediğimiz Orta Asya Türkleri gerek Büyük Selçuklu İmparatorluğu zamanında gerekse Anadolu Selçuklu Devleti zamanında büyük göçler halinde akın akın gelerek Anadolu ya yerleşmeye başlıyor. Bu bağlamda Yozgat bölgesine ilk yerleşimi miladi 1215 li yıllarda bu gün Osman Paşa dediğimiz Emirci Sultan tekke si ve etrafında görüyoruz. Anadolulun her tarafında olduğu gibi bu yerleşmeler gittikçe yayılıyor ve genişliyor.

 Anadolu Selçuklu devletinin yıkılması ve arkasından gelen Moğol istilaları sebebiyle bir ara bu bölgeye Moğollar yerleşiyorlar.1402 Ankara savaşından sonra Timur Kara Tatar dediğimiz bu Moğolları Orta Asya ya tekrar götürüyor. Kara Tatarların bölgeyi boşaltması ile birlikte Kayseri Uzun yayla ya daha önceden yerleşmiş olan Oğuzların “Bozok” koluna mensup Türkmenler bu bölgeye gelerek yerleşiyor ve o gündür bu gündür bu bölgenin adı “Bozok” olarak geçiyor.

Beylikler döneminde bu bölge Dul Kadirli beyliğinin sınırları içerisinde geçiyor. Daha sonra Yavuz Sultan Selim Dulkadir beyliğinide Osmanlı topraklarına katıyor ve artık bundan sonrada bu bölgede Osmanlı İmparatorluğunun bir parçası oluyor.

Osmanlı kendisine kattığı her yeni yerin bir yazılımını(tahririni)yapıyor. İşte bu bölgenin Osmanlıya katılımı ile yapılan yazılımla birlikte Topaç adını görüyoruz. O tarihte idari yerleşim içerisinde Batlı Saray(Bu günkü Saray beldesi) nahiyesine bağlı yaklaşık 65 kadar köy adı geçiyor. Bunlardan biride Topaç. Bu yazılımlarda ayrıntılı bilgiler bile var. Mesela o tarihte Topaçta bir cami gözüküyor. Genellikle vergiye tabi nüfusun sayımı yapılmış. Kaç tane evli, kaç tane bekâr olduğu dahi yazılı. Topaç Bozok Boyunun Kızıl koca Kabilesine bağlı Alişarlı Cemaati tarafından kurulmuş bir köydür. Bu Türkmen kabilesinin bu bölge de kurduğu Musabeyli, Aktaş, Temurhan kışlasıgibi başka köyler de var. Ayrıca İstanbul Başbakanlık Devlet arşivlerinden miladi 1558 Kanuni döneminde Topaçta yaşayan 116 erkek ismine ulaştım.

Bu isimler arasında kendi sülalem olan Gaflet(şimdi Galfetler diyorlar) oğullarıda var. Bu tarihte (1558)Gaflet oğulları iki kardeş olarak kaydedilmiş. Bu kardeşlerden birinin adı Hamza, ö tekinin adı Kasım. Bunların üzerine kayıtlı birde değirmen var. Tabi değirmen o günün şartlarında büyük servet. Bu günün fabrikası gibi. O dönemde mevcut miri sistem içerisinde her iki kardeşte sipahi ve adlarına vergisini toplamakta sorumlu oldukları bölgeler var. Bu sorumlu oldukları yerler Halil Bey(Musabeyli) kışlası, Boğaz(Boğaz) kışla, Kepürceli(Çorak),Aktaşve Evci deresi.
Yene aynı şekilde 1844de ki köyde yaşayan 37 sülale ve ailenin ismine ulaştım. Bu aileler şunlar.
1-sipahi oğlu Ömer’in Abbas Efendi ‘imam’
2- Gaflet oğlu Ali’nin Hasan
3- Bozlarlı oğlu Osman’ın Hüseyin
4- Kırımlı oğlu Abdullah’ın Bekir
5- Kırım oğlu Veli’nin Bekir
6- Aşçıbaşı oğlu Mehmet in Hüseyin
7- Paşalı oğlu Abdullah’ın Ahmet
8- Sarı hacılı oğlu Süleyman
9- Tiryaki oğlu Yusuf’un oğlu Hasan
10- Ramazan oğlu Abdullah’ın Ahmet’ Zile Yörüklerinden’
11- Keşkek oğlu Hasan’ın Hüseyin
12- Keşkek oğlu Hasan’ın Ahmet
13- Musa Kâhya oğlu Mustafa
14- Toklu oğlu Osman’ın oğlu Mustafa
15- Musa Kâhya oğlu İbrahim’in Mehmet
16- Deli Osman oğlu Ahmet
17- Deli Osman oğlu Osman
18- Paşalı oğlu Hüseyin’in Mehmet
19- Sarı oğlu Seyit’in Ömer
20- Karalı oğlu Abdullah’ın Ömer
21-Eğri oğlu Ali’nin Musa
22- Eğri oğlu Ali’nin Ömer
23- Eğri oğlu Süleyman’ın Hacı Hüseyin
24- Hatip oğlu Ömer’in Hüseyin
25- Hatal oğlu Musa
26- İbili oğlu Hacı İbil
27- Avşar oğlu Ahmet’in Bekir
28- Kara Ahmet oğlu Ömer
29- Galip oğlu Ömer’in Bekir
30- Salman oğlu İbrahim’in Davut
31- Salman oğlu Hüseyin’in Ahmet
32- Çerkez oğlu Musa’nın İsmail
32- Süleyman oğlu Ali’nin Mehmet
33- Veliyüttin oğlu Molla İbrahim’ talebe’
34- İbili oğlu Bekir’in Hanımı Dul Emine
35- Abdulvahab oğlu Mehmet’in dul eşi Fatma
Ayrıca bu tarihte (1844)bütün köy halkının hayvanlarının toplam değeri 21 693 kuruş olarak belirlenmiştir.

1530 Kayıtlarında Topaçta bir caminin olduğundan söz etmiştik.1754-1755 tarihlerinde Yozgat hurufat defterinde de adının Halili olduğu bir camiden söz ediliyor. Cami imamının adıda Abdullah. Daha sonra bu cami 1823- 1824 tarihlerinde Çapanoğullarının adamlarından Abdullah bey tarafından yenileniyor. Adı geçen Abdullah Bey Köseyusuflu camisinde yaptıran Çapanoğullarının kethüdası Abdullah Bey olsa gerek. Camininkapı girişinin üstünde birde kitabesi var. Şu anda köyde bu cami kaderine terk edilmiş bir vaziyette durmaktadır.
Biri Oflu Hocaya ait eski camiye bitişik mezarlıkta, diğerleride Cıdalı ve Ahmet’in türbesi adı altıda köy arazisi sınırları içerisinde olmak üzere köyde üç tanede türbe var.
Topaç adı nerden geliyor?  Bunu ben büyüklerimden de böyle duymuştum. Benim bildiğim şu. Köy kurulmadan önce eski caminin olduğu yerler bataklıkmış. Bu bataklığı kurutmak için top top ağaçlar dikiliyor ve o bataklık bu şekilde kurutuluyor. Dolaysı ile de köyün adı top ağaçtan geliyor. Toplanmaktan değil. Zamanla da bu top ağaç halk arasında söylene söylene kısalıyor ve Topaç olarak kalıyor. Topaç adında biri Yerköy ilçesine, biride Nevşehir’in Acı göl ilçesine bağlı olmak üzere iki köy daha var. Onların adlarının nerden geldiğini bilmiyorum.
Toplanma adına şöyle bir gerçeklik payı var Topaç 1844 te 37 hane iken 1875- 1876 ya gelindiğinde nüfus birden bire yükseliyor köyde. 100 ü evli olmak üzere 250 den fazla vergi yükümlüsünün yaşamakta olduğunu görüyoruz.Hane sayısı buna paralel olarak artıyor..Adı geçen toplanma olayı1860- 1870’li yıllardan sonra başlamıştır.Bununda sebebi Osmanlı Anadolu’daki eşkıya olaylarına hakim olamayınca çevredeki küçük mezraların halkının daha büyük yerleşim alanlarına gelip yerleşerek kendilerini korumaya çalışmalarından kaynaklanmıştır.Buna benzer toplanma olayları çoğu yerleşim alanlarında  görülür.

Kaynaklar: XVI. yüzyılda bir Osmanlı sancağının iskân ve nüfus yapısı: Yunus KOÇ
Tüm yönleri ile Çapanoğulları ve Eserleri: Hakkı ACUN.
Bozok Sancağı ve Yozgat: Orhan SAKİN

 

 
Etiketler: TOPAÇ, VE, TARİHİ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
08 Nisan 2019
HAYIRLI OLSUN
07 Nisan 2019
YERKÖY YOZGAT AKDAĞMADENİ’NDE Kİ SEÇİM SONUÇLARINA BİR BAKIŞ
04 Nisan 2019
YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
03 Nisan 2019
BU GÜN AK PARTİ PENCERESİNDEN İLÇELERE BİR BAKALIM
02 Nisan 2019
BU GÜN BEN MHP ve KAZIM BEYİ YAZMAK İSTİYORUM
01 Nisan 2019
BU SEÇİMLERİ NASIL YORUMLAMAK LAZIM
31 Mart 2019
BAŞKAN CELAL KÖSE
29 Mart 2019
SANDIĞA GİDİYORUZ
28 Mart 2019
SANDIKTAN KİM ÇIKAR?
27 Mart 2019
BU GÜN İLÇELER YARIN YOZGAT
26 Mart 2019
SON ÜÇ GÜN
25 Mart 2019
SEÇİM İÇİN ARTI KATACAK ŞEYLER
24 Mart 2019
SEÇİME SAYILI GÜNLER KALDI
21 Mart 2019
SEÇİM YAKLAŞTIKÇA DURUM NETLEŞMEYE BAŞLADI
20 Mart 2019
PROJELER ARASINDA BİR GEZİNTİ
19 Mart 2019
ADAYLARA BİR HATIRLATMA
18 Mart 2019
PROJELER ARASINDA BİR GEZİNTİ
17 Mart 2019
18 MART
14 Mart 2019
SOSYAL MEDYA
13 Mart 2019
MİTİNGLER HER ZAMAN SONUCA ETKİ EDER
12 Mart 2019
YOZGAT’A BİR YABANCI GELDİĞİNDE NEREYE GÖTÜRMEK İSTERSİNİZ?
11 Mart 2019
PARA NEREDE?
10 Mart 2019
BU GÜN İKİ KONUYU DİLE GETİRMEK İSTİYORUM
07 Mart 2019
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ
06 Mart 2019
DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMAZ
05 Mart 2019
DEĞİŞİK BİR SEÇİM YAŞIYORUZ
04 Mart 2019
BELEDİYE DE YENİ BAŞKANI BEKLEYEN SIKINTILAR
03 Mart 2019
YOZGAT ... YOZGAT ... YOZGAT ...
01 Mart 2019
ÇORUM YOZGAT’I KISKANIYORMUŞ
27 Şubat 2019
BAŞKAN ADAYLARINDAN GERÇEKLEŞEBİLECEK HAYALLER KURMALARINI BEKLİYORUM
26 Şubat 2019
OSMAN HAKAN!
25 Şubat 2019
CUMHURBAŞKANI YOZGATTAYDI
24 Şubat 2019
ERDOĞAN YOZGAT’TA
21 Şubat 2019
SEÇİM BÜROSU AÇILIŞI MİTİNG ARASI BİR ŞEY
20 Şubat 2019
SAKİN BİR SEÇİM DÖNEMİ YAŞIYORUZ
19 Şubat 2019
İKİ PARTİ DÖNEMİ BİTTİ
18 Şubat 2019
OSMAN HAKAN HEP BUNU YAPAR!
17 Şubat 2019
BİRAZ DAHA BEKLEMEK LAZIM
13 Şubat 2019
KAZIM BEY ADAY
12 Şubat 2019
YENİDEN KUYRUKLAR MI GELİYOR?
11 Şubat 2019
İLÇELERLE İLGİLİ TAHMİNLERİMİZ
10 Şubat 2019
İLÇELERDE BU GÜN İÇİN ORTAYA ÇIKAN TAHMİNLER
07 Şubat 2019
MUHTAR ADAYLARI DAHA HEYACANLI
06 Şubat 2019
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR
05 Şubat 2019
KALKINDIK KALKINDIK BİR TÜRLÜ KALKINAMADIK
04 Şubat 2019
EKONOMİ POLİTİKANIN ÖNÜNE GEÇTİ
03 Şubat 2019
BASININ HABER ALANI DARALIYOR!
31 Ocak 2019
İYİ PARTİ DE ADAYINI AÇIKLADI
30 Ocak 2019
NİYE SAHİPLENME YOK?
29 Ocak 2019
AYRILMALARI NASIL YORUMLAMAK LAZIM?
28 Ocak 2019
DÜĞÜM BU HAFTA ÇÖZÜLÜYOR
27 Ocak 2019
SAHNE HEP AYNI
24 Ocak 2019
KISIR BİR DÖNGÜ MÜ YOKSA ŞARTLAR MI BU KADARINA İZİN VERİYOR?
23 Ocak 2019
GÜNDEM SEÇİMLER GÖRÜNÜYOR AMA ASLINDA ÖYLE DEĞİL
22 Ocak 2019
CHP VE İYİ PARTİ
21 Ocak 2019
KESİNLEŞMİŞ BİR AYRILIK İŞARETİ
20 Ocak 2019
AK PARTİ SEÇİME HAZIR MI?
17 Ocak 2019
HAFTA SONU TANITIMLAR VAR
16 Ocak 2019
BİR KIŞ HİKAYESİ ANLATALIM
15 Ocak 2019
SORUNLAR HER GEÇEN GÜN BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR
14 Ocak 2019
KAZIM BEY Mİ HERKES KENDİ YOLUNA MI?
13 Ocak 2019
PARTİLER DİKKAT SEÇMEN GİDİYOR
10 Ocak 2019
SARIKAMIŞ
09 Ocak 2019
SAVAŞIN GEÇECEĞİ İLÇELER
08 Ocak 2019
AMAN İTTİFAKA DİKKAT!
07 Ocak 2019
ORTALIKTA GÖRÜNEN KİMSE YOK
06 Ocak 2019
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
03 Ocak 2019
BİZİM SIKINTILARIMIZ KENDİMİZDEN KAYNAKLANIYOR
02 Ocak 2019
NİYE HİÇ YOZGATLI ADAY YOK
01 Ocak 2019
2018 DEYİNCE AKLIMA 24 HAZİRAN GELİYOR
31 Aralık 2018
ACISIYLA TATLISIYLA BİR YILI DAHA GERİ DE BIRAKTIK
30 Aralık 2018
2018 SEÇİM YILI OLDU 2019 DA SEÇİM YILI OLACAK
27 Aralık 2018
ADAYLARIN BİR AYAĞI GİDİYOR BİR AYAĞI GİTMİYOR
26 Aralık 2018
KAZIM BEY ADAY OLUR MU?
25 Aralık 2018
“KAPI KAPI DOLAŞMAYA VARMISINIZ”
24 Aralık 2018
BEŞ YILIN BİR DEĞERLENDİRMESİ Mİ YOKSA BİR SİTEM TOPLANTISI MI?
23 Aralık 2018
YIL İÇİNDE YAPILAN YATIRIMLAR
20 Aralık 2018
SESİMİZİ DUYURMAYA BAŞLADILAR
19 Aralık 2018
BİR ADAYDA BİZDEN ÇIKSA DİYORUM
18 Aralık 2018
ÖNCE RAKAMLARA BİR BAKALIM
17 Aralık 2018
İLÇELER NİYE AÇIKLANMIYOR?
16 Aralık 2018
ADAYLARIN BELLİ OLMAYA BAŞLAMASI TARTIŞMALAR DA BERABERİNDE GETİRİYOR
09 Aralık 2018
YOZGAT TANITIM GÜNLERİ
06 Aralık 2018
MERAK BEKLENTİ TEPKİ VE TEPKİSİZLİK HEPSİ BİR ARADA
05 Aralık 2018
BU SEÇİMLERDE İLÇELER DAHA HAREKETLİ OLACAKTIR
04 Aralık 2018
ÖZE DÖNEN HALKA İNEN KAZANIYOR
03 Aralık 2018
GELENEK Mİ DEĞİŞİM Mİ ?
02 Aralık 2018
EN ÇOK BORÇLU OLAN BELEDİYELER
29 Kasım 2018
NASIL BİR SEÇİM YAŞAYACAĞIZ?
28 Kasım 2018
AK PARTİ BU SEÇİMLERDE BİR ÖNCE Kİ BAŞARIYI GÖSTEREMEZ
27 Kasım 2018
BEKLENTİ GERGİNLİĞE DÖNÜŞÜR MÜ?
26 Kasım 2018
İTTİFAKLAR YENİDEN GÜNDEMDE
25 Kasım 2018
AK PARTİDE ADAY SAYISI İKİYE İNDİ
22 Kasım 2018
BİZDE HER ŞEY ANKARA’DAN BİTER OLDU
21 Kasım 2018
ESNAF HAKLI
20 Kasım 2018
İTTİFAK KAPISI YENİDEN Mİ AÇILIYOR?
19 Kasım 2018
AK PARTİ DE NELER OLUYOR?
18 Kasım 2018
BAŞKAN ADAYLARINDAN GERÇEKLEŞEBİLECEK HAYALLER KURMALARINI BEKLİYORUM
16 Kasım 2018
MEHMETİN ÖLÜMÜ
15 Kasım 2018
BU ANKET BANA TUTARLI GELMEDİ
14 Kasım 2018
PARTİLERİN KAFASI KARIŞIK
13 Kasım 2018
BUNA ADAY KISIRLIĞI MI DİYELİM, ADAY YOKLUĞU MU DİYELİM
12 Kasım 2018
YOZGAT LİSESİ VE KİTAP YAZIMI MESELESİ
11 Kasım 2018
BİZİM İSTEDİĞİMİZ DE BU
09 Kasım 2018
ATATÜRK NE YAPTI Kİ?
08 Kasım 2018
YOZGAT’IN SEÇMEN PROFİLİ
07 Kasım 2018
SESSİZLİĞİN BÖYLESİ HİÇ GÖRÜLMEMİŞTİ
06 Kasım 2018
BİZDE HER ŞEY SİYASETTİR
05 Kasım 2018
ALIŞKANLIK HALİNİ ALDI
04 Kasım 2018
AK PARTİ VE MAHALLİ SEÇİMLER
01 Kasım 2018
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR
31 Ekim 2018
MHP NE DÜŞÜNÜYOR?
30 Ekim 2018
ARTIK SEÇİM HAVASINA GİRİLİR Mİ?
29 Ekim 2018
SANKİ BİR FORMALİTE YERİNE GETİRİLİYOR GİBİ
28 Ekim 2018
CUMHURİYET
25 Ekim 2018
NE YAPALIM İKLİM SERT İNSANIMIZ SERT
24 Ekim 2018
BUNDAN SONRA NE OLUR?
23 Ekim 2018
NEDEN SESSİZLİK VAR, NEDEN ADAY KISIRLIĞI YAŞANIYOR?
22 Ekim 2018
AKP-MHP İTTİFAKI BOZULUYOR MU?
21 Ekim 2018
KİRALIK BİR TELEVİZYON OLABİLİR..
18 Ekim 2018
BÖYLE BİR CEZA YOK
17 Ekim 2018
VALİMİZLE BİR SOHBET
16 Ekim 2018
İFLAS EDEN ŞEHİR
15 Ekim 2018
SEÇİMLER YAKLAŞIYOR YA..
14 Ekim 2018
KAZIM BEY KENDİNDEN EMİN
11 Ekim 2018
ORTALIK YANGIN YERİNE DÖNDÜ
10 Ekim 2018
ADAYLAR KAYBOLDU
09 Ekim 2018
BİR KİTAP DA MI YAPILAMAZDI?
08 Ekim 2018
BEN Mİ ÖN YARGILIYIM..
08 Ekim 2018
İTTİFAK ZOR GÖRÜNÜYOR
04 Ekim 2018
KAVGA BÜYÜYOR
03 Ekim 2018
AK PARTİ VE MAHALLİ SEÇİMLER
02 Ekim 2018
MHP’NİN YOL HARİTASI
01 Ekim 2018
FUAT OKTAY’IN YOZGAT ZİYARETLERİ 2
30 Eylül 2018
FUAT OKTAY’IN YOZGAT ZİYARETLERİ
27 Eylül 2018
İTTİFAKLAR İÇİN ADIMLAR ATILMAYA BAŞLADI
26 Eylül 2018
FUAT OKTAY’DAN BEKLENTİMİZ NE?
25 Eylül 2018
KİM NE YAPMIŞ MERAK EDİYORUM
24 Eylül 2018
AK PARTİ BOŞ DURMUYOR
23 Eylül 2018
ELBETTE ADAY ÖNCELİKLİ BİR SEÇİM
21 Eylül 2018
ÇAPANOĞULLARININ SONU
20 Eylül 2018
ÜMİT ÖZDAĞ VE NAMIK KEMAL ZEYBEK
19 Eylül 2018
BU SAHİPSİZLİK NEREYE KADAR?
18 Eylül 2018
AHİLİKTEN GÜNÜMÜZE
17 Eylül 2018
ADAY ÇOK AMA ÇOĞUNUN ADAY OLDUĞUNDAN HABERİ YOK
16 Eylül 2018
GENEL BAŞKANDAN MAHALLİ SEÇİMLER TALİMATI
14 Eylül 2018
YOZGAT HİÇ BİR ZAMAN CEZALI BİR ŞEHİR OLMADI
13 Eylül 2018
YOL TARTIŞMASI
12 Eylül 2018
SAHİ BU FİYATLARA EV SATILIYOR MU?
11 Eylül 2018
PARTİ Mİ ADAY MI?
10 Eylül 2018
YENİ İTTİFAKLAR
09 Eylül 2018
GÜNDEM MAHALLİ SEÇİMLER
06 Eylül 2018
BU İTTİFAK OLUR OLMAYA DA..!
05 Eylül 2018
BİZ ÇAMLIĞI UNUTTUK
04 Eylül 2018
DEĞİŞEN NE?
03 Eylül 2018
İTFAİYEDEN FAYDA YOK
02 Eylül 2018
BU MEVSİMDE YOZGAT GÜZEL OLUR
30 Ağustos 2018
MİLLET BAHÇESİ
30 Ağustos 2018
SOSYAL MEDYA ADAYLARI
28 Ağustos 2018
CEZAEVİ BİTİYOR AMA YA YOL SORUNU NE OLACAK?
27 Ağustos 2018
GERİ DÖNDÜK
16 Ağustos 2018
TATİLE GİRİYORUZ
15 Ağustos 2018
MAHALLE BASKISI MI DAHA ÖNE ÇIKIYOR NE?
14 Ağustos 2018
DÜNYA OTURMUŞ SEYREDİYOR
13 Ağustos 2018
AKŞENER’İN ARTIK MAZERETİ KALMADI
12 Ağustos 2018
TÜRKİYE’NİN YAPACAĞI ŞEY BELLİ
09 Ağustos 2018
ANLAŞILAN SAHNE DEĞİŞMEYECEK
08 Ağustos 2018
İYİ PARTİ DE SULAR DURULUR MU?
07 Ağustos 2018
CHP’DE SULAR DURULMUYOR
06 Ağustos 2018
BİR ŞEHİR KÜLTÜRÜMÜZ YOK
05 Ağustos 2018
HANGİ TARİH VERİLMİŞTİ?
02 Ağustos 2018
MAHALLİ SEÇİMLER EREKENE ALINIR MI?
01 Ağustos 2018
HER ŞEY BU GÜN BELLİ OLUYOR
31 Temmuz 2018
ŞU PROJE MESELESİ
30 Temmuz 2018
FUAT OKTAY’DAN BEKLENTİMİZ NE?
29 Temmuz 2018
AK PARTİ BU SEFER HATIRA GÖNÜLE BAKMAYACAK
26 Temmuz 2018
ŞU BİZİM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
25 Temmuz 2018
AK PARTİNİN OYU VE MAHALLİ SEÇİMLER
24 Temmuz 2018
DEĞİŞMEYEN GÜNDEM
23 Temmuz 2018
HATAYI BAŞTA AKŞENER KENDİ YAPTI
23 Temmuz 2018
ISINMA TURLARI BAŞLADI
20 Temmuz 2018
NE ZAMAN ZERHOŞ OLDUN DA KALDIRAMIYON KOLARI
19 Temmuz 2018
BİR ZAMANLAR..
18 Temmuz 2018
AK PARTİ NİYE OY KAYBETTİ?
17 Temmuz 2018
CHP'DE KURULTAY ÇIKMAZI
16 Temmuz 2018
ARTIK ŞARTLAR DEĞİŞTİ
15 Temmuz 2018
SAYILARLA 15 TEMMUZ
13 Temmuz 2018
15 TEMMUZ'UN İKİNCİ YILI
12 Temmuz 2018
HERHALDE BİR DEĞERLENDİRME YAPACAKLARDIR
11 Temmuz 2018
VATANDAŞIN UMUDU YOK
10 Temmuz 2018
YENİ BİR DÖNEM YENİ BİR HÜKÜMET
09 Temmuz 2018
PARTİLERDE Kİ HUZURSUZLUK
08 Temmuz 2018
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
06 Temmuz 2018
GEÇMİŞTE YOZGAT'TA DÜKKÂN VE İŞ YERLERİ
05 Temmuz 2018
AK PARTİ NİYE OY KAYBETTİ?
04 Temmuz 2018
SEÇİM SONUÇLRINDAN PARTİLER MEMNUN DEĞİL
03 Temmuz 2018
MAHALLİ SEÇİMLER ERKENE ALINIR MI?
02 Temmuz 2018
BELEDİYE-ÖZEL İDARE BİR OLDU ÇOCUKLARIN PARKINI YIKTI
29 Haziran 2018
BÖYLE BİR CEZA YOK
28 Haziran 2018
MUHALEFETİN OLMADIĞI YERDE HİZMETTE OLMAZ
27 Haziran 2018
HER ŞEY SİL BAŞTAN
26 Haziran 2018
VATANDAŞ SONUÇLARDAN MEMNUN
25 Haziran 2018
SONUÇLAR SÜRPRİZ SAYILMAZ
24 Haziran 2018
YOZGAT 2-1-1
22 Haziran 2018
HAYDİ SANDIĞA
21 Haziran 2018
YOZGAT’IN SEÇMEN HARİTASI
20 Haziran 2018
ÖNCE OY HESABI
19 Haziran 2018
BU SEÇİMLERDE YOZGAT’TA NİYE İSTENİLEN HAVA OLUŞMADI
18 Haziran 2018
FARKLI BİR SEÇİM YAŞIYORUZ
17 Haziran 2018
BAYRAMDA DA SOHBETİN KONUSU SİYASETTİ
13 Haziran 2018
HAYIRLI BAYRAMLAR
12 Haziran 2018
TOPLUMUN HABER ALAMADIĞI BİR SEÇİM YAŞIYORUZ
11 Haziran 2018
HİÇ BİRİ GELMİYOR
10 Haziran 2018
CUMHUR İTTİFAKIN ÖMRÜ!
07 Haziran 2018
ANKETLER
06 Haziran 2018
HANGİ PARTİ KAÇ MİLLETVEKİL ÇIKARTIR
05 Haziran 2018
SİSTEMDEN DOLAYI VATANDAŞIN KAFASI KARIŞIK
04 Haziran 2018
HAVAALANI
03 Haziran 2018
BU GÜN İTİBARI İLE SEÇİMİN NABZI
31 Mayıs 2018
BANA GÖRE SEÇMEN KARARINI VERMİŞ DURUMDA
30 Mayıs 2018
BİRİ BU İŞE ÇÖZÜM BULSUN
29 Mayıs 2018
NEDEN ADAY OLDUNUZ?
28 Mayıs 2018
SEÇİMİ KONUŞACAĞIZ AMA..
27 Mayıs 2018
SEÇİM VAATLERİ
24 Mayıs 2018
MİLLETVEKİLLERİMİZ
23 Mayıs 2018
KIRK YILDIR BÖYLE DEĞİLMİ?
22 Mayıs 2018
BUNDAN SONRASI ALANA İNMEK
21 Mayıs 2018
HAYIRLI OLSUN
20 Mayıs 2018
BU GÜN HER ŞEY BELLİ OLUYOR
17 Mayıs 2018
BEKİR BEY ANKARA'DAN MI ADAY OLUYOR?
16 Mayıs 2018
ADAYLAR NERDE?
15 Mayıs 2018
FARKLI BİR SEÇİM YAŞAYACAĞIZ
14 Mayıs 2018
KİMİN UMURUNDA Kİ
13 Mayıs 2018
GÜNDEM SEÇİM OLUNCA
11 Mayıs 2018
ADI YOZGATLI
11 Mayıs 2018
AK PARTİ ESKİSİ KADAR RAHAT DEĞİL
09 Mayıs 2018
FUAR VE FESTİVAL BİRLEŞMELİ
08 Mayıs 2018
ŞİMDİ NASIL OLUR ?
07 Mayıs 2018
DİĞER İLLERDE BÖYLE MİDİR?
06 Mayıs 2018
TEMAYÜLDEN ÇIKAN SONUÇLAR YİNE DİKKATE ALINMAYACAKTIR
03 Mayıs 2018
NASIL BİR SIRALAMA OLUR?
02 Mayıs 2018
SEÇİM TAKVİMİ ÇALIŞIYOR
01 Mayıs 2018
SEÇİM TAKVİMİ ÇALIŞIYOR
30 Nisan 2018
AMAÇ SİYASET..
29 Nisan 2018
İKİ RESMİN ÇAĞRIŞTIRDIKLARI
27 Nisan 2018
GEÇMİŞTE YOZGAT'TA DÜKKÂN VE İŞ YERLERİ
26 Nisan 2018
BİR TAVIR MI VAR?
25 Nisan 2018
BU GÜN FUAR AÇILIYOR
24 Nisan 2018
DAVUL DUM DEMEDEN DÜĞÜN BİTECEK!
23 Nisan 2018
NELER OLUYOR?
12 Nisan 2018
NE YAPARSAK YAPALIM OLMUYOR İŞTE
11 Nisan 2018
KEMAL BEY'İN YARGILANMA SIRASINDAKİ ŞAHİTLER KİMLERDİ?
10 Nisan 2018
SATIYORUM..SATIYORUM..SAAATTIM
09 Nisan 2018
BEN BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUM
08 Nisan 2018
BASINA KAPALI
06 Nisan 2018
YOZGAT’A YERLEŞEN TÜRMEN OYMAKLARI
05 Nisan 2018
OLMASI GEREKEN BUYDU
04 Nisan 2018
NERDESİN MUHALEFET?
03 Nisan 2018
BUGÜN BİR KAÇ KONU ÜZERİNDE DURMAK İSTİYORUM
02 Nisan 2018
KAZIM BEY BİR DEĞERLENDİRME YAPAR MI DERSİNİZ!
01 Nisan 2018
HEP AYNI YERDE DÖNÜP DURUYORUZ
30 Mart 2018
ŞU DEFİNECİLER YOK MU?
29 Mart 2018
YENİ İTTİFAKLAR MI GELİYOR?
28 Mart 2018
FUARDA Kİ YOZGAT
27 Mart 2018
KÜTÜPHANELER HAFTASI
26 Mart 2018
İŞİNİ YAPMAYAN BÜROKRATLAR
25 Mart 2018
HER ŞEY OYA ENDESKLİ
23 Mart 2018
İLYAS ABİDEN İKİNCİ HATIRA
22 Mart 2018
ÇORUM İSYANDA YOZGAT’TAN SES YOK
21 Mart 2018
NEYMİŞ BU PROJELER?
20 Mart 2018
DAHA ÇOK SİYASET KONUŞACAĞIMIZ GÜNLER BAŞLIYOR
19 Mart 2018
BİZDE Mİ BİR MEVLİT BEY BULSAK
18 Mart 2018
ÇANAKKALE
16 Mart 2018
İLYAS GÜRSES NAMI DEĞER DELİ İLYAS'TAN BİR HATIRA
15 Mart 2018
ŞEKER DE Kİ BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR
14 Mart 2018
BİZDE HER ŞEY KAĞIT ÜZERİNDEDİR
13 Mart 2018
ERKEN SEÇİM OLUR
12 Mart 2018
AK PARTİ BÖYLE İSTİYOR
11 Mart 2018
İÇME SUYU TARTIŞMALARI BİR TÜRLÜ BİTMEK BİLMİYOR
09 Mart 2018
PERŞEMBE GÜNÜ KADINLAR GÜNÜYDÜ
08 Mart 2018
EN ÇOK İLGİ DUYDUĞUMUZ ŞEY SİYASET OLSA GEREK
07 Mart 2018
GÜNDEMDE Kİ SORUNLARIMIZ
06 Mart 2018
İL DIŞINDA Kİ DERNEK VE FEDERASYONLARIMIZA BİR ÖNERİM VAR
05 Mart 2018
ÖNCE BİRLİK
04 Mart 2018
YENİ İTTİFAKLAR
02 Mart 2018
MEHMET'İN ÖLÜMÜ
28 Şubat 2018
SENEYE SESLERİ DAHA FAZLA ÇIKAR HERHALDE
27 Şubat 2018
YOZGAT LİSESİ ÇAM AĞAÇLARI VE KÜTÜPHANE
26 Şubat 2018
GELİYOR AK PARTİ GİDİYOR AK PARTİ
25 Şubat 2018
DEMEK Kİ ÖZELLEŞTİRMEYİ HERKES İSTİYOR
23 Şubat 2018
KÖPEKKALESİ'NİN HİKAYESİ
22 Şubat 2018
“BEN SATIYORUM”
21 Şubat 2018
ŞU İNTERNET SİTESİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATMAK İSTİYORUM
20 Şubat 2018
NASIL BİR YOZGAT?
19 Şubat 2018
BUYRUN AYNI ŞEYLERİ TEKRAR DİNLEMEYE
18 Şubat 2018
HER ŞEYİMİZ KENDİMİZE ÖZEL
16 Şubat 2018
ŞU KİTAP KONUSUNA BİR DAHA GİRELİM
15 Şubat 2018
KONU MİLLİ BİRLİĞİMİZ OLSA BİLE BİR ARAYA GELEMİYORUZ
14 Şubat 2018
ARTIK BAZI ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ LAZIM
13 Şubat 2018
HER ŞEY KAĞIT ÜZERİNDE
12 Şubat 2018
AFRİN HAREKATI SÜRÜYOR
11 Şubat 2018
SONUNDA HASTANE BİNASI YIKILDI
08 Şubat 2018
NE DİYELİM YAPI BU
07 Şubat 2018
KAPALI TOPLUMLAR KENDİ SORUNLARINA BAKMAZ
06 Şubat 2018
AHMET HAKAN YOZGAT’A DA YOZGATLIYADA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
05 Şubat 2018
“GÖÇ YOZGAT’IN KADERİ HALİNE GELDİ”
04 Şubat 2018
KURU AĞAÇTAN NE BEKLENİYOR?
01 Şubat 2018
BİR SEÇİM BARAJI DAHA MI GELİYOR?
31 Ocak 2018
TOPLAN DAĞIL SONRADA UNUT
30 Ocak 2018
AFRİN HAREKATI SÜRÜYOR
29 Ocak 2018
SÖZDE VATANSEVERLER
28 Ocak 2018
GÜNÜ BİRLİK YAŞIYORUZ
25 Ocak 2018
SIRA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ BELİRLENMESİNDE
24 Ocak 2018
İL MÜDÜRLÜKLERİNİN 2017 GÖRÜNTÜSÜ
23 Ocak 2018
HAREKATIN BEŞİNCİ GÜNÜ
22 Ocak 2018
BİZ ANKARAYI DUYUYORUZ DA ANKARA BİZİ DUYUYOR MU?
21 Ocak 2018
AFRİN
19 Ocak 2018
ARABAŞI İÇELİM SÜRMELİ DİNLEYELİM AMA YETMEZ
18 Ocak 2018
BÜYÜK ŞEHRİ BİLİYORUZ DA BÜTÜN ŞEHİR NASIL OLACAK?
17 Ocak 2018
TERS ORANTI
16 Ocak 2018
HEPSİ DE DOĞRU AMA
15 Ocak 2018
CUMHURBAŞKANININ KONUŞMASINDA TAKILDIĞIM NOKTALAR
14 Ocak 2018
UMUTLAR BAŞKA BAHARA
12 Ocak 2018
OSMANLI'DAN CUMHURİYETE YOZGAT’IN NÜFUSU
11 Ocak 2018
CUMHURBAŞKANI YOZGAT’TA
10 Ocak 2018
GAZETECİLER GÜNÜ
09 Ocak 2018
MHP’NİN TEK TARAFLI İTTİFAKI
08 Ocak 2018
PARTİLER SON SÜRAT SEÇİME KOŞUYOR
07 Ocak 2018
KAZIM BEY BU AÇIKLAMAYI YAPMAKTA GEÇ KALDI!
05 Ocak 2018
BÖYLE BİR CEZA YOK
04 Ocak 2018
ALLAH VERSİN DEVLET VERSİN
03 Ocak 2018
YOZGAT’TA BU FİYAT
02 Ocak 2018
2018'DE(N) BEKLENTİLERİMİZ VAR
01 Ocak 2018
MEMNUN OLAN VAR MI?
31 Aralık 2017
BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKTIK
28 Aralık 2017
SARIKAMIŞ
27 Aralık 2017
SORU İŞARETLERİ DEVAM EDİYOR
26 Aralık 2017
NE DEĞİŞİYOR Kİ?
25 Aralık 2017
ÇOĞU ŞEYLER SIKIŞMADAN AKLIMIZA GELMEZ
24 Aralık 2017
DÜNYA'NIN ARTIK KUDÜS DİYE BİR PROBLEMİ VAR
22 Aralık 2017
1575'DE YOZGAT'TA Kİ KÖY ADLARINI VERMEYE DEVAM EDİYORUZ-2
21 Aralık 2017
GÜNDEMDE NELER VAR?
20 Aralık 2017
KUDÜS ÇIKMAZI
19 Aralık 2017
KORKUNUN ECELE FAYDASI VAR MI?
18 Aralık 2017
ARTIK ÇITA YÜKSELMELİ
17 Aralık 2017
DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
15 Aralık 2017
MİLADİ 1575'TE YOZGAT'TA Kİ KÖY ADLARI-1
14 Aralık 2017
GÖNÜLLÜ ELÇİLERİMİZ
13 Aralık 2017
ŞU TELEVİZYON OLAYINI YİNE YAZACAĞIM
12 Aralık 2017
ARTIK HERKES KABULLENMİŞ DURUMDA
11 Aralık 2017
HEYECAN BAŞLIYOR
10 Aralık 2017
KUDÜS
07 Aralık 2017
YOZGAT’IN SIKINTILARI VAR
06 Aralık 2017
YOZGAT SUDAN ÇEKTİĞİNİ HİÇ BİR ŞEYDEN ÇEKMEDİ
05 Aralık 2017
BİR ŞEHİR KÜLTÜRÜMÜZ YOK
04 Aralık 2017
NEDEN KAMUOYU OLUŞTURAMIYORUZ?
03 Aralık 2017
HASTANELERDEN ŞİKAYETLER GELMEYE DEVAM EDİYOR
01 Aralık 2017
GEÇMİŞTE YOZGAT 'TA DÜKKAN VE İŞ YERLERİ
30 Kasım 2017
GERGİNLİK BÜYÜYOR
29 Kasım 2017
ENFLASYON, FAİZ VE DÖVİZ
28 Kasım 2017
HEP KARAMSAR BİR TABLO
27 Kasım 2017
KULİSLER BAŞLADI
26 Kasım 2017
HER KILIĞA GİRMEK ÖYLE KOLAY DEĞİL
24 Kasım 2017
OSMANLIDAN CUMHURİYETE YOZGAT’IN NÜFUSU
23 Kasım 2017
BU GÜN BİR HATIRAMI ANLATACAĞIM
22 Kasım 2017
SİYASİLERİMİZ VE ZENGİNLERİMİZ BU İŞLERE NEDEN UZAK!
21 Kasım 2017
HEP UNUTULUYOR
20 Kasım 2017
NASIL OLSA YAPARIZ!
19 Kasım 2017
ÇAMLIKTA ÖNCE BASİT OLANI YAPIN
18 Kasım 2017
ÇAPANOĞULLARI'NIN SONU
16 Kasım 2017
BEN BÖYLE İSTİYORUM KÜLTÜRÜ
15 Kasım 2017
SİYASET ISINMAYA BAŞLADI
14 Kasım 2017
GÜNDEM SEÇİM BARAJI
13 Kasım 2017
MAHALLİ SEÇİMLER KIRILMA NOKTASI OLUR
12 Kasım 2017
BARAJ TARTIŞMALARI
10 Kasım 2017
ATATÜRK NE YAPTI Kİ?
09 Kasım 2017
PAZAR YERİ KAÇ OLMALI?
08 Kasım 2017
SAAT KULESİ
07 Kasım 2017
HERHALDE BUNDAN DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ
06 Kasım 2017
ÜÇ ŞEY İSTİYORUZ
05 Kasım 2017
NE ZAMAN SAHİBİMİZ OLDU Kİ?
03 Kasım 2017
OSMANLIYA İLK KATILIŞTA YOZGAT'IN İDARİ YAPISI
02 Kasım 2017
NİYE BİZDE KİTAP FUARI KURULMAZ?
01 Kasım 2017
TURİZMDE HİÇ TEŞVİK ALIYOR MUYUZ?
31 Ekim 2017
İYİ PARTİ
30 Ekim 2017
YOKSA BAŞKA ŞEYLER Mİ VAR?
29 Ekim 2017
GERİ DÖNDÜK
20 Ekim 2017
YILKI ATI'NIN HİKAYESİ
19 Ekim 2017
KORKU, ENDİŞE, YILGINLIK
18 Ekim 2017
DİLERİZ GERÇEKLEŞİR
17 Ekim 2017
KURUMUŞ DÖRT AĞACI KESMEK O KADAR ZOR MU?
16 Ekim 2017
YOZGAT’I BOŞ BIRAKMIYORLAR AMA..
15 Ekim 2017
HER ZAMAN SANDIKLA GELEN SANDIKLA GİTMEZ
13 Ekim 2017
İLÇELERİMİZİN TARİHLERİ (4)
12 Ekim 2017
PARK SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?
11 Ekim 2017
BASINA KAPALI NE DEMEK!
10 Ekim 2017
TÜRKİYE'NİN ZOR GÜNLERİ
09 Ekim 2017
YENİLENMEK
08 Ekim 2017
BELEDİYENİN YAPACAĞI İŞ BELLİ
06 Ekim 2017
ÜÇÜNCÜ HAFTADIR İLÇELERİMİZİN TARİHLERİNİ YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ (3)
05 Ekim 2017
YOZGAT’A DA YANSIR MI?
04 Ekim 2017
TEK TEK GİDİYORLAR
03 Ekim 2017
GRUP TOPLANTILARI BAŞLADI YA...
02 Ekim 2017
ÇOK ŞEY YAPILDI DA BİZ Mİ GÖRMÜYORUZ?
01 Ekim 2017
POLİTİKADA HALKA İNMEK BAŞKA BİR ŞEY
29 Eylül 2017
İLÇELERİMİZİN İLÇE OLUŞ TARİHLERİNİ YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ (2)
28 Eylül 2017
YANILMADA REKOR DENEMELERİ
27 Eylül 2017
BİRAZ GERİYE GİDELİM Mİ?
26 Eylül 2017
ŞİMDİ NE OLACAK?
25 Eylül 2017
YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?
24 Eylül 2017
SONUCU DÜNYAYI İLGİLENDİREN BİR REFERANDUM
22 Eylül 2017
AHİLİKTEN GÜNÜMÜZE
21 Eylül 2017
OKULLAR AÇILDI YOZGAT ŞENLENDİ
20 Eylül 2017
KADRO SIKINTISI VAR MI YOK MU?
19 Eylül 2017
YERİNE NE KONACAK?
18 Eylül 2017
KİME GÜVENDİK, SONUÇ NE OLDU?
17 Eylül 2017
SIRA BELEDİYE BAŞKANLARINDA
15 Eylül 2017
İLÇELERİMİZİN TARİHİ VE İLÇE OLUŞLARI (1)
15 Eylül 2017
MUHALEFETİN OLMADIĞI YERDE HİÇ BİR ŞEY OLMUYOR
13 Eylül 2017
KARŞI MIYIZ DEĞİL MİYİZ?
12 Eylül 2017
ERKEN SEÇİM OLUR MU?
11 Eylül 2017
İŞ ADAMLARI TOPLANTISI
10 Eylül 2017
BİR ŞEHİR İKİ FUAR
08 Eylül 2017
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
07 Eylül 2017
MAKSAT CAMİYİ ORTAYA ÇIKARMAKSA..
06 Eylül 2017
KURULMADIK PARTİYE İL BAŞKANI ARANIYOR
05 Eylül 2017
BİZ NİYE GÖRMÜYORUZ?
04 Eylül 2017
BAYRAMLAR GÜZELDE..
28 Ağustos 2017
BAYRAMLAR VE GÜZELLİKLERİ
27 Ağustos 2017
HER ŞEYDE SİYASET KOKUYOR
25 Ağustos 2017
GEÇMİŞTE YOZGAT’TA YAPILAN MESLEKLER
24 Ağustos 2017
HAREKETLİ GÜNLER BAŞLAR
23 Ağustos 2017
BİZDE EKSİK OLAN NE?
22 Ağustos 2017
BAKALIM DOĞRU ÇIKACAK MI?
21 Ağustos 2017
YOZGAT’TA ULUSALI KONUŞMAK
20 Ağustos 2017
BİZE GELİNCE OLMUYOR
18 Ağustos 2017
ABBAS SAYAR’I ANARKEN
17 Ağustos 2017
DİĞER PARTİLER NE YAPIYOR?
16 Ağustos 2017
ESKİDEN BİR SEKTÖRDÜ
15 Ağustos 2017
AK PARTİ'NİN 16.YILI
14 Ağustos 2017
YENİ PARTİ EKİMDE
13 Ağustos 2017
MAÇKAYA KADAR NASIL GELDİ?
10 Ağustos 2017
AKP’DE BAŞKAN ARAYIŞLARI
09 Ağustos 2017
HERKES KENDİ ADINA ÇALIŞIYOR
08 Ağustos 2017
SIR GEREKÇE “METAL YORGUNLUK”
07 Ağustos 2017
NE YAPARSAK YAPALIM İLETİŞİMİ SAĞLAYAMIYORUZ
06 Ağustos 2017
YENİ DEVLETİ KİM İSTİYOR?
04 Ağustos 2017
BÖYLE BİR CEZA YOK
03 Ağustos 2017
KİMSENİN İNANDIĞI YOK
02 Ağustos 2017
YENİ PARTİYİ KİMLER İSTİYOR?
01 Ağustos 2017
NİYE DİYALOG YOK?
31 Temmuz 2017
TİCARET ODASI SEÇİMLERİ
30 Temmuz 2017
YİNE SESSİZLİK BÜRÜDÜ ORTALIĞI
28 Temmuz 2017
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
27 Temmuz 2017
MİLLETVEKİLİ SAYIMIZ YENİDEN DÖRT OLDU
26 Temmuz 2017
GALİBA HAKLILAR
25 Temmuz 2017
HER ŞEY SAMAN ALEVİ GİBİ
24 Temmuz 2017
SÜRMELİ ETKİNLİKLERİ
23 Temmuz 2017
SİYASETTE Kİ YENİ OLUŞUMLAR
21 Temmuz 2017
YOZGAT’IN ESKİ MAHALLERİNİN İSİMLERİ NERDEN GELİYOR?
19 Temmuz 2017
BAKALIM NE ZAMAN BİTECEK?
18 Temmuz 2017
OHAL KOMİSYONU VE MAĞDURİYETLER
17 Temmuz 2017
BİRAZDA YOZGAT’A SAHİP ÇIKILSA
16 Temmuz 2017
15 TEMMUZ'UN BİRİNCİ YILI GERİDE KALIRKEN..
14 Temmuz 2017
GEÇEN YIL 15 TEMMUZ
13 Temmuz 2017
DARBEYE KİM TEŞEBBÜŞ ETTİ?
12 Temmuz 2017
NİYE İLLA UZAKTA!
11 Temmuz 2017
15 TEMMUZ’U ANARKEN
10 Temmuz 2017
KILIÇDAROĞLU VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ
09 Temmuz 2017
HAREKETİN ADRESİ AK PARTİ OLACAK
07 Temmuz 2017
GEÇMİŞTE YOZGAT TA DÜKKAN VE İŞ YERLERİ
06 Temmuz 2017
KONUŞMA YOLU ARANABİLİRDİ
05 Temmuz 2017
ARTIK ÇIKIŞ GEREKİYOR
04 Temmuz 2017
SİVAS CADDESİNİN BÖLÜNMESİ NE İŞE YARADI?
03 Temmuz 2017
“DEĞİŞİM” YOZGAT’TA DA OLUR MU?
02 Temmuz 2017
ÇAMLIK
30 Haziran 2017
GELİN ŞU CADDE ADLARINA BİR BAKALIM
29 Haziran 2017
DEVAMI GELİR AMA..
28 Haziran 2017
HANGİ YATIRIMLAR?
27 Haziran 2017
TELEVİZYON OLMAYINCA OLMUYOR
22 Haziran 2017
HAYIRLI BAYRAMLAR
21 Haziran 2017
YENİ BİR PARTİ KURULUR MU?
20 Haziran 2017
HANİ BİR ZAMANLAR BİR BEREKET KERVANI VARDI
19 Haziran 2017
DURUM BU
18 Haziran 2017
ÇELİŞKİLER YUMAĞI
16 Haziran 2017
DÜNÜN PANAYIRLARI
15 Haziran 2017
YARDIMLAR ŞEHRİ
14 Haziran 2017
BUNA KABULLENMEK DENİR
13 Haziran 2017
DEMEKKİ GÜÇ BAŞKA BİR ŞEY
12 Haziran 2017
RAMAZAN SONRASI DEĞİŞİR Mİ?
11 Haziran 2017
HER ŞEYİN ALTINDA SİYASET ARANIR OLDU
09 Haziran 2017
BARAKLAR VE ÇAPANOĞULARI
08 Haziran 2017
MERAK EDİYORUM
07 Haziran 2017
EKSİK Mİ ARIYORSUNUZ?
06 Haziran 2017
İFTAR SOFRALARI
05 Haziran 2017
BİR MARKA ARIYORUZ
04 Haziran 2017
KINASAK DA LANETLESEK DE OLMUYOR
02 Haziran 2017
OSMANLI DÖNEMİ YOZGAT'TA Kİ MEDRESELER
01 Haziran 2017
ESKİDEN SESLERİNİ DUYARDIK
31 Mayıs 2017
YOZGAT VE TARİH
30 Mayıs 2017
ÖNCE İHTİYAÇ VE FAYDA
29 Mayıs 2017
BİZDE RAMAZANLAR BÖYLE OLUR
28 Mayıs 2017
SADECE ADI DEĞİL KENDİ DE BİR ÇINARDI
25 Mayıs 2017
YOZGAT RAMAZAN'A HAZIR
24 Mayıs 2017
BU YIL GEÇTİ
23 Mayıs 2017
YENİ MESAJLAR
22 Mayıs 2017
KAYALAR ADAY OLMASAYDIDA DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMAZDI
21 Mayıs 2017
YİNE BAŞA DÖNDÜK
19 Mayıs 2017
1900'LÜ YILLARDAN SONRA YOZGAT'TA GAYRİMÜSLİM NÜFUS
18 Mayıs 2017
YÜZ YIL ÖNCE YÜZ YIL SONRA YOZGAT NÜFUSU
17 Mayıs 2017
İSTEDİKLERİMİZİ ALABİLDİK Mİ?
16 Mayıs 2017
ARKASI KESİLMEYEN KRİZLER
15 Mayıs 2017
ÇİN’DEN ABD’YE
14 Mayıs 2017
SALGIN HASTALIKTANDA KÖTÜ
12 Mayıs 2017
YARIN ANNELER GÜNÜ
11 Mayıs 2017
HER ŞEYİN ADIYLA OYALANIYORUZ
10 Mayıs 2017
KİTAP OKUMAK
09 Mayıs 2017
YAPILMASINA YAPILIR DA..
08 Mayıs 2017
BU ETKİNLİKLERİN YAPILMASI GEREKİYOR
07 Mayıs 2017
CHP’DE NELER OLUYOR
05 Mayıs 2017
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ
04 Mayıs 2017
DİLERİZ BİR SONUÇ ALINIR
03 Mayıs 2017
YOZGAT LİSESİNİN KÜTÜPHANESİ NE OLDU?
02 Mayıs 2017
MHP HÜKÜMETEMİ GİRİYOR
01 Mayıs 2017
N'OLUR BUNDAN SONRA?
28 Nisan 2017
1915 OLAYLARI
27 Nisan 2017
AK PARTİ'DEN KENDİ BELEDİYELERİNE GÖZDAĞI
26 Nisan 2017
FUAR ALANI MESELESİ
25 Nisan 2017
BU ARADA YOZGATI UNUTTUK
24 Nisan 2017
BİR ANKET SONUCU
23 Nisan 2017
REFERANDUM TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR
21 Nisan 2017
YOZGAT’TA TURİZM
20 Nisan 2017
BU TARTIŞMALAR BİTMEZ
19 Nisan 2017
HESAPLAR SİL BAŞTAN
18 Nisan 2017
AK PARTİYİ KABULLENDİK
17 Nisan 2017
YA AKP BU BENİM OYUM DERSE!
16 Nisan 2017
BEKLENEN SONUÇ MUYDU?
14 Nisan 2017
KEMAL BEY'İN YARGILANMA SIRASINDAKİ ŞAHİTLER KİMLERDİ?
13 Nisan 2017
SANDIKTAN NE ÇIKAR?
12 Nisan 2017
HANGİ DEVRİM?
11 Nisan 2017
YİNE AYNI EKSİKLİK
10 Nisan 2017
BU SEFER FARKLI
09 Nisan 2017
REFERANDUMUN SEYRİ
07 Nisan 2017
BÖYLE BİR CEZA YOK
06 Nisan 2017
KONUŞULANLAR AYNI
05 Nisan 2017
İNSANLIK SUÇUYMUŞ KİMİN UMURUNDA?
04 Nisan 2017
“YOZGAT BİZİ MAHCUP ETMEZ”
03 Nisan 2017
BAŞBAKAN YOZGATTA
02 Nisan 2017
ESKİNİN SEÇİM ORTAMLARI FARKLIYDI
30 Mart 2017
REFERANDUMDA SON DURUM
29 Mart 2017
BİR MİKROFON BİR KAĞIT BİZE YETER
28 Mart 2017
ZİYARETÇİLERİMİZ ÇOK
27 Mart 2017
BUNUN VEBALİNİ KİM YÜKLENECEK?
26 Mart 2017
BİR BU KALMIŞTI
24 Mart 2017
OSMANLIYA İLK KATILIŞTA YOZGAT'IN İDARİ YAPISI
23 Mart 2017
İÇERDEN GELEN ELEŞTİRİLER
22 Mart 2017
CEVABINI BULAMAYAN İKİ SORU
21 Mart 2017
ÖNCE NORMALİNİ YAPIN SONRA KIRSALI GELSİN
20 Mart 2017
NEREYE GİTTİ BU PARALAR?
19 Mart 2017
KAVGA DEVAM EDİYOR
17 Mart 2017
18 MART
16 Mart 2017
SEÇİM SONUÇLARI PARAMPARÇA
15 Mart 2017
KADRO SIKINTISI
14 Mart 2017
NASIL SONUÇLANIR?
13 Mart 2017
DEĞİŞİMİN İZLERİ
12 Mart 2017
DEVLETİN BEKASI İÇİN
10 Mart 2017
YOZGAT ‘IN GERİ KALMIŞLIĞININ TARİHİ
09 Mart 2017
GEÇMİŞTE OLUYORDU
08 Mart 2017
HAREKETLİLİK SADECE SİYASETTE VAR
07 Mart 2017
HERKES ŞİKAYETÇİ AMA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
06 Mart 2017
SÖNÜK BAŞLANGIÇLAR
05 Mart 2017
YOZGAT YOK
03 Mart 2017
TOPAÇ VE TARİHİ
02 Mart 2017
KAFALAR MI KARIŞIK?
01 Mart 2017
BUNLARIN HEPSİ GÜZEL DE...
28 Şubat 2017
KENDİMİZİ UNUTTUK
27 Şubat 2017
16 NİSAN'I KUTSALLAŞTIRMAK
26 Şubat 2017
İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY DUYUYORUZ
24 Şubat 2017
BİR KIZILKOCA HİKÂYESİ
23 Şubat 2017
GÖRÜNTÜ DE BU ASLI DA BU!
22 Şubat 2017
HİÇ BİRŞEY NET DEĞİL
21 Şubat 2017
BELEDİYECİLİK ZOR İŞTİR
20 Şubat 2017
BAZI ŞEYLER İÇİN ERKEN
19 Şubat 2017
TERÖRÜ REFERANDUMA MALZEME YAPMAK..
17 Şubat 2017
YOZGAT’A YERLEŞEN TÜRKMEN OYMAKLARI
16 Şubat 2017
BİR DÜŞÜNMEK LAZIM
15 Şubat 2017
YOZGAT NE DÜŞÜNÜYOR?
14 Şubat 2017
GERGİNLİK ŞİMDİDEN BAŞLADI
13 Şubat 2017
YOZGAT DUYUYOR DA…
12 Şubat 2017
REFERANDUMA GİDERKEN
10 Şubat 2017
AHİLİKTEN GÜNÜMÜZE
09 Şubat 2017
GEÇMİŞİN HASTALIĞI DEVAM MI EDİYOR?
08 Şubat 2017
YOZGAT’TA SPOR
07 Şubat 2017
SAĞANAK GİBİ YATIRIMLAR
06 Şubat 2017
NİYE BASINA KAPALI?
05 Şubat 2017
SORUN NE?
03 Şubat 2017
GEÇMİŞTE YOZGAT'TA DÜKKÂN VE İŞ YERLERİ
02 Şubat 2017
YOLLAR VE REFERANDUM
01 Şubat 2017
BİZİM SEVİNCİMİZ TEZ OLUR
31 Ocak 2017
REFERANDUMA GİDERKEN
30 Ocak 2017
EZBERİZİMİZİ DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR
29 Ocak 2017
TOL ÇARŞI MI KALDI?
27 Ocak 2017
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
25 Ocak 2017
BİRAZ SABIR
24 Ocak 2017
MHP İÇİN ZOR GÜNLER
23 Ocak 2017
BEN YİNE AYNI KONUYA GİRECEĞİM AMA..
22 Ocak 2017
CEVABINI BULAMADIĞIM SORULAR
20 Ocak 2017
ESKİ KÖY ODALARI
19 Ocak 2017
MHP'Lİ BAKAN
18 Ocak 2017
BÜYÜK MORAL OLUR
17 Ocak 2017
ZİNCİRİN HALKALARI...
16 Ocak 2017
UNUTTURULAN KONULAR
15 Ocak 2017
SEÇİM TEHDİDİ
13 Ocak 2017
TALİBANLAR EL KAİDELER İŞİDLER BOKO HARAMLAR II
12 Ocak 2017
VEKİL SAYISI 600 OLUYOR
11 Ocak 2017
HEP BİR BAŞBAKANIMIZ OLDU
10 Ocak 2017
HERKES KABUL EDİYOR AMA
09 Ocak 2017
KAFALAR KARIŞIK
08 Ocak 2017
AZ ŞEHİT VERDİK DİYE
06 Ocak 2017
SARIKAMIŞ
05 Ocak 2017
YOZGAT 2016
04 Ocak 2017
BİR HASTALIKTIR GİDİYOR
03 Ocak 2017
GÜNDEM LİSE CADDESİ
02 Ocak 2017
DİYANET İŞLERİNİ DUYAN KİM?
01 Ocak 2017
2016 YILI BAMBAŞKA BİR YIL OLDU
30 Aralık 2016
TALİBANLAR EL KAİDELER İŞİTLER BOKO HARAMLAR
29 Aralık 2016
SUÇU KİMDE ARAYACAĞIZ?
28 Aralık 2016
BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR
27 Aralık 2016
HER ŞEY ORTADA
26 Aralık 2016
BAKALIM NELER SÖYLEYECEKLER?
25 Aralık 2016
GÜNDEMDE BİLE YOK
23 Aralık 2016
BİR ŞEHİR KÜLTÜRÜMÜZ YOK
22 Aralık 2016
BAŞKANLAR KURULU
21 Aralık 2016
İKİ BÜYÜK EKSİMİZ
20 Aralık 2016
NEYİ ÇÖZDÜN?
19 Aralık 2016
GÜNDEM FALAN KALMADI
18 Aralık 2016
DAHA KAÇ DEFA SON GÖREV HABERİ DUYACAĞIZ
16 Aralık 2016
ARABAŞI İÇELİM, SÜRMELİ DİNLEYELİM AMA YETMEZ
15 Aralık 2016
HEP HÜKÜMETİN YANINDA OLDULAR
13 Aralık 2016
NEREYE KADAR?
12 Aralık 2016
BAŞKANLIK TEKLİFİ MECLİSTE
11 Aralık 2016
YİNE TERÖR
09 Aralık 2016
YOZGAT LİSESİ
08 Aralık 2016
DEĞİŞİM BAŞLIYOR MU?
07 Aralık 2016
ESKİDEN SEÇİLEMEYEN GELMEZDİ
06 Aralık 2016
ALLAH BU İNSANLARA YARDIM ETSİN
05 Aralık 2016
SOSYAL DEVLET SOSYAL KURUMLAR
04 Aralık 2016
BEN BİR ŞEY ANLAMADIM
02 Aralık 2016
YOZGAT’ LA İLGİLİ BİLİNMEYENLER
01 Aralık 2016
SONUÇTA YİNE DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMUYOR
30 Kasım 2016
GÖRÜNTÜYE GÖRE SORUN YOK
29 Kasım 2016
BEKLENMEDİK BİR UYARI
28 Kasım 2016
SİYASETTE Mİ KIŞ UYKUSUNA GİRİYOR?
27 Kasım 2016
EMMİ DAYI HATIRI
25 Kasım 2016
GELİN ŞU CADDE ADLARINA BİR BAKALIM
25 Kasım 2016
NASIL YAPACAKSINIZ BUNU?
23 Kasım 2016
SAĞLIKTA SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR MU?
23 Kasım 2016
YİNE İLK SIRALARDAYIZ
21 Kasım 2016
TEKRAR BİRLİKTEYİZ
10 Kasım 2016
ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL
09 Kasım 2016
HEPSİ KAĞIT ÜZERİNDE
08 Kasım 2016
VEKİLLERİMİZE BİR GAYRET DÜŞTÜ
07 Kasım 2016
SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ
06 Kasım 2016
HER ZAMAN SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİTMEZ
04 Kasım 2016
BARAKLAR VE ÇAPANOĞULARI
03 Kasım 2016
ÇELİŞKİLERLE DOLUYUZ
02 Kasım 2016
ÖZLENEN TABLOYMUŞ?
01 Kasım 2016
KİMLİĞİ MASKE YAPTILAR
31 Ekim 2016
SONUNDA GELSİN DE
30 Ekim 2016
ACI HABERLERİN ARKASI KESİLMİYOR
28 Ekim 2016
CUMHURİYETİ KUTLARKEN MİLLETVEKİLLERİMİZİ HATIRLAYALIM İSTEDİM
27 Ekim 2016
GEÇ BİLE KALINDI
26 Ekim 2016
BU TABLODAN BİR UZLAŞMA ÇIKAR MI?​
25 Ekim 2016
YURT SORUNU VAR MI?
24 Ekim 2016
NASIL BİR YÜZDE 74
23 Ekim 2016
VALİ BEYİ DİNLERKEN AKLIMA GELENLER
20 Ekim 2016
KOPUK OLAN BAĞLAR
19 Ekim 2016
HEDEF YOK
18 Ekim 2016
“MİLLETE SORMAKTA SAKINCA YOK”
17 Ekim 2016
HANGİ VEFA?
16 Ekim 2016
15 TEMMUZ VE YOZGAT
14 Ekim 2016
İLÇELERİMİZİN TARİHLERİ (4)
13 Ekim 2016
SİYASETÇİ BAŞKA SÖYLÜYOR ANKETLER BAŞKA
12 Ekim 2016
YÖN DEĞİŞTİREN EYLEMLER
11 Ekim 2016
YAPILMASI GEREKEN
10 Ekim 2016
ÇÖZÜMÜN ADRESİ BELLİ
09 Ekim 2016
ÖYLESİNE BİR KÜTÜPHANE
07 Ekim 2016
ÜÇÜNCÜ HAFTADIR İLÇELERİMİZİN TARİHLERİNİ YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ (3)
06 Ekim 2016
DAĞ GÖRÜNMEYE BAŞLADI MI?
05 Ekim 2016
YAPILMASI GEREKEN...
04 Ekim 2016
SAĞLIKTA SIKINTILAR BİTİYORMU
03 Ekim 2016
HEP AYNI ŞEYLER
02 Ekim 2016
ÇAMLIK KİME NE YAPTI?
30 Eylül 2016
İLÇELERİMİZİN İLÇE OLUŞ TARİHLERİNİ YAZMAYA DEVAM EDİYORUZ (2)
29 Eylül 2016
ORTALIKTA KİMSE GÖRÜNMÜYOR
28 Eylül 2016
GİZLİ BİR EL Mİ DOLAŞIYOR?
27 Eylül 2016
YOZGAT'TA YOZGATLI YOK
26 Eylül 2016
ÖNEMLİ OLAN DOĞRU TESPİTLERİ YAPABİLMEK
25 Eylül 2016
SİYASİLERE SIRA GELECEK Mİ?
23 Eylül 2016
İLÇELERİMİZİN TARİHİ VE İLÇE OLUŞLARI (1)
22 Eylül 2016
BÖYLE OLMASINI SİYASİLER İSTEDİ
21 Eylül 2016
EĞİTİMDE GİDERİLEMEYEN SIKINTILAR
20 Eylül 2016
TARTIŞMAYA DEVAM
19 Eylül 2016
NASIL OLACAK?
18 Eylül 2016
ACIYA DÖNÜŞEN BAYRAMLAR
09 Eylül 2016
BAYRAMLAR
07 Eylül 2016
TARTIŞMA SÜRÜYOR
06 Eylül 2016
UNUTULDU MU UNUTTURULDU MU?
05 Eylül 2016
VALİ KONAĞI POLEMİĞİ
04 Eylül 2016
HAYAL KIRIKLIĞI
02 Eylül 2016
ÇAPANOĞULLARININ SONU
01 Eylül 2016
DİKKAT ÇEKEN BİR DEĞERLENDİRME
31 Ağustos 2016
O KADAR DA DEĞİL
30 Ağustos 2016
MİLLETVEKİLİ NE YAPAR
29 Ağustos 2016
ÇAPANOĞULLARINDAN CUMHUYİYETE KADAR YOZGAT’IN İDARE ŞEKLİ
28 Ağustos 2016
OLMUYOR İŞTE
25 Ağustos 2016
BU SEFER DE BAŞKALARI MI?
25 Ağustos 2016
HANGİ BİRİNİ GERİ GETİRECEĞİZ
23 Ağustos 2016
DAR ALANA SIKIŞMIŞ BİR YOZGAT
23 Ağustos 2016
HALA KİMSEDEN SES YOK
23 Ağustos 2016
OSMANLI DÖNEMİ YOZGATTA Kİ MEDRESELER
23 Ağustos 2016
ÖRGÜT HAKİMLERİNİN VERDİĞİ KARARLARDA TARTIŞMAYA AÇILACAK MI
23 Ağustos 2016
İNŞALLAH DOĞRUDUR
23 Ağustos 2016
ORMAN KANUNU
23 Ağustos 2016
SADAKAT VE LİYAKAT
23 Ağustos 2016
YOZGAT'I SEVEN SEVENE
23 Ağustos 2016
YOZGAT BÖLGESİNDE GEÇMİŞTE CAMİ TEKKE VE ZAVİYELER
23 Ağustos 2016
“GEREKİRSE YİNE İNERİZ”
23 Ağustos 2016
FESTİVAL BİTTİ TARTIŞMASI BAŞLADI
23 Ağustos 2016
BİR ZAMANLAR ALMANCIMIZ VARDI
23 Ağustos 2016
BİRLİĞİN “YENİ KAPI'SI"
23 Ağustos 2016
BU İŞİN SON NOKTASI YOK
23 Ağustos 2016
BU ARADA YAPILACAKLARI UNUTTUK
23 Ağustos 2016
HOŞ OLMAYAN ŞEYLER
23 Ağustos 2016
ACI DİNMİYOR
23 Ağustos 2016
DİNDEN KAZANANLAR
23 Ağustos 2016
VALİ BEYİN İŞİ ZOR
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort