Haber Detayı
30 Nisan 2019 - Salı 16:49
 
"Yozgat’ın kalkınması üniversitenin önceliği olmalıdır"
Bozok Üniversitesi rektör adayları açıklanmaya başladı. Rektör adaylığını ilk açıklayan Mustafa Böyükata oldu.
GÜNDEM Haberi

Üniversiteler bulundukları çevrenin kalkınma ekosistemine odaklanmalıdır. Yozgat için bu öncelikli bir konudur.

Bulunduğu şehir ve yöre ile bütünleşmiş bir üniversite, daha köklü bir yol haritası geliştirecektir.
Üniversite-sanayi işbirliği ve üniversite-toplum işbirliği konuları ülkenin gündeminde olan konulardandır. Türkiye’nin 2023 stratejik vizyonu  kapsamındaki hedeflerle ilişkili olarak, üniversitelerin yapması gereken çalışmalar geciktirilmemelidir.
Akademik düzeyde yürütülen Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin ilgili sektöre yansıtılması beklenmektedir. Bu konu Türkiye yüksek öğretim alanının önemli konularındandır. Bilgi, araştırma ve girişimcilik yönüyle topluma hizmet vermesi gereken kurumların başında üniversiteler gelmektedir. Üniversitelerin gündeminde sürekli olması gerekir. Kurumsal olarak büyük bir sorumluluktur. Bir üniversitenin misyonu, bulunduğu şehir ve şehrin kalkınma stratejisi içerisinde üstlendiği rol ve etkiyle görünür hale gelecektir.
Yozgat, mevcut kalkınma faaliyetlerinde, üniversitenin lokomotif rol üstlenmesine ihtiyacı olan bir şehirdir. Akademik katkı olmadan da Yozgat’ın istenen noktaya ulaşması mümkün gözükmemektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi hem doğrudak katkı vermek hemde başka üniversitelerden katkı temin etmek için aracı olması gerekir. Bunu uluslar arası düzeyde de yapabilmelidir.
Üniversite, proaktif düşüncenin benimsendiği ve etkin olduğu yeni yaklaşımlar geliştirmelidir. Yozgat’ın sahip olduğu potansiyelleri canlandırmada, üniversitenin daha etkili ve ivmelendirici bir öncü konuma taşınması gerekir. Böylece faaliyetlerin daha stratejik bir yol haritası ile hayata geçirilmesi mümkün kılınabilecektir.

Etkinlik fikrini geliştirip hayata geçirdiğim bazı faaliyetler, üniversitemizin Yozgat için daha önplanda olması gerektiği gerçeğini doğrulamaktadır. Bunlardan, 2002 yılından beri düzenlediğim ve bu sene on dördüncüsünü düzenleyeceğimiz, "Yozgat Bilişim Etkinlikleri" pek çok yeni kavramın yöremizde doğru anlaşılmasına katkı verdiği gibi bu alanda boşluğun büyüklüğünü de görmemizi sağlamıştır.
Koordinatörlüğünü üstlenerek 17-19 Ağustos 2009 tarihlerinde düzenlediğimiz "Bozok Girişimcilik Çalıştayı (Bozok Entrepreneurship Workshop)" bir ilk niteliğindeydi. Bu programda Türkiye’den akademisyenlerin yanı sıra ABD ve Romanya’dan yabancı eğitmenler de yer aldılar. O günün şartlarında çok emek harcadığımız etkinlik, bölgemizde girişimcilik konusunda önemli bir ihtiyacın varlığını ve konunun çok temel düzeyde, farkındalık düzeyinde olduğunu gösterdi. Üniversite bu bakımdan kendisinden bekleneni tam olarak yerine getirme çabası içerisinde olmalıdır.
Diğer bir çalışmamız ise 2010 yılından beri düzenlediğim ve bu sene sekizincisini düzenleyeceğimiz, "Bozok Bilim Çalıştayı" isimli toplantılardır. Bilim insanlarının Yozgat’a gelmelerini ve sürekliliğin temin edilmesi çok önemlidir. Geleneksel bir yapıya dönüştürülmesinin önemini net biçimde görmüş olduk. Bilimsel bilginin paylaşılacağı yer olarak Yozgat Türkiye’de iyi bir merkez olabilir. Bu toplantılarda bölgemizdeki sektirel ve toplumsal beklentilerin karşılanmasına ve desteklenmesine katkı verecek temalar artırılarak devam ettirilebilmelidir. Bu yönde çaba içerisinde olan akademisyenler desteklenmelidir.
Ayrıca 2014 yılında başlatıp, farklı zamanlarda Yozgat'ın altı ilçesinde düzelediğim "Yöresel Kalkınma Çalıştayı" isimli toplantılar bir yakınlaşma, kaynaşma ve sinerji doğurmuştur. Bu tolantılar nitelik itibariyle tek ve örnek alınabilecek özelliklere sahiptir. Bu toplantıalr göstermiştir ki; üniversitemizin Yozgat ve ilçeleri ile bulunduğu bölgede çok yönlü kalkınma ekosistemine akademik katkı vermelidir. Bunlar sözde kalmamalıdır. Sürekliliğinin temin edildiği bir yapılanmanın sağlanması son derece elzemdir.
Geniş içerikli ve kapsamlı olarak geliştirebileceğimiz bir proje ile toplumun bütün katmanlarının aktif hale getirilmesi mümkündür. İşbirliklerimiz çok yönlü olarak sağlanabilir. Çalışmaların üniversite mensupları ve öğrencilerin dahil edilerek sürdürülmesi bu proje ile mümkün olacaktır. Akabinde de vaz geçilmemesi gereken, önemli ve değerli mekanizmalar oluşturulabilecektir. Ayrıca üniversitenin kurumsal kapasite ve performansı da artacaktır.
Bu açıklamalar ışığında “Akademik Etkiye Dayalı Kalkınma Ekosisteminin Güçlendirilmesi” isimli bir proje, önemli oranda karşılık bulacaktır. Proje ile üniversiteyi, Yozgat ve çevresiyle etkileşimi yüksek, mevcut sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınma ekosistemine daha etkin ve aktif akademik katkı veren yapıya dönüştürme amacına ulaşabileceğimize inanıyorum.

Kaynak: Editör: Mehmet Erol
Etiketler: "Yozgat’ın, kalkınması, üniversitenin, önceliği, olmalıdır",
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort