301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
05 Ocak 2022 - Çarşamba 19:13
 
YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI AKARYAKIT ALIMI İŞİ YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
RESMİ İLAN Haberi
YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI AKARYAKIT ALIMI İŞİ  YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI AKARYAKIT ALIMI İŞİ

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 


Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2022 Yılı Akaryakıt Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/5915

 

1-İdarenin

a) Adı

:

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

b) Adresi

:

Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. Güneş Sokak No:1 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3542121048 - 3542121257

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2022 Yılı Akaryakıt Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

9.500 lt Motorin ve 2.500 lt Kurşunsuz Benzin alımı yapılacak olup teslimat teknik şartname hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yüklenici Akaryakıt İstasyonu, Pompa başı Yozgat

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle işe başlanılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

01.02.2022


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.01.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklilerce; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca alınmış Bayilik Lisansı teklif kapsamında sunulan yeterlik bilgi tablosunda beyan edilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

                                                                                                                                                                                           (İ-1529898)

Kaynak: Editör:
Etiketler: YOZGAT, İL, MİLLİ, EĞİTİM, MÜDÜRLÜĞÜ, 2022, YILI, AKARYAKIT, ALIMI, İŞİ, , YOZGAT, İL, ÖZEL, İDARESİ, GENEL, SEKRETERLİĞİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort