Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Haber Detayı
20 Ağustos 2019 - Salı 17:02
 
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
KKYDP kapsamında 2019 Yılı çağrı dönemi yatırım konularına dair bilgiler Yozgat İl Tarım Orman Müdürlüğünce paylaşıldı.
GÜNDEM Haberi
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Yatırım Konuları:

1- Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar
2- Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar
3- Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar
4- Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar
5- Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar
6- Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar
7- Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera yapımına yönelik yatırımlar 
8- Yenilenebilir enerji üretim tesisleri yapımına yönelik yatırımlar
9- Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar,
I- Büyükbaş için sabit yatırımlar
a)Etçi ve Sütçü Damızlıklar (Sığır/Manda) ve Besiler
II- Küçükbaş için sabit yatırımlar
a) Et (Koyun/Keçi)
b)Süt (Koyun/Keçi)
III- Hindi ve kaz yetiştiriciliği için sabit yatırımlar
Et( Hindi/Kaz)
IV- Su Ürünleri Yetiştiriciliği yönelik sabit yatırımlar,
V-Kültür Mantarı Üretimine yönelik sabit yatırımlar
10- Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
a) Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, soğuk hava deposu, buzlama makinesi, balık nakil tankı, kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre, tekne üzerinde hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı.
b) Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri, ceviz/zeytin hasat makinesi, silaj ve balya makinesi
c) Yaylacılar için çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, çadır ahır ve ağıl, gezginci arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme
d) Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel, meyve bahçelerinde don zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü.
e) Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,
f) Hayvansal üretime yönelik süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma (sabit/hareketli), yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu,
g) Tıbbi ve Aromatik Bitki konusunda işleme projesi kapsamında distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası makine/mal alımları
11-Kırsal Turizm Yatırımları;
Kırsal bölgelerde dağ veya yaylalarda kurulan, konaklama imkânı yanında bulunduğu bölgedeki kırsal hayatı deneyimleme imkânı sağlayan çiftlik evi, köy evi, yayla evi veya dağ tesisleridir. Konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon tesislerini içermektedir.
12- El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler
13- Bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar 
Sürü yönetim sistemi, Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları ve sadece tarımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışacak su ürünleri mezat sistemi.
Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;
Tüzel kişiler; proje tutarı, yeni tesis başvurularında, 2.500.000 TL, tamamlama başvurularında 1.750.000 TL kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 1.250.000 TL
Gerçek kişiler; proje tutarı yeni tesis başvurularında 1.250.000 TL, tamamlama başvurularında 1.000.000 TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 750.000 TL
Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında proje tutarı 500.000 TL
- Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000 TL’dır. 
- Hibeye esas proje tutarının 50’sine hibe yoluyla destek verilir.
Başvuru Süresi:
Başvurular 30.09.2019 tarihine kadar elektronik ortamda yapılacaktır.
Yatırım süresi:
Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 15.11.2020’dir.
Ekonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler:
Proje başvuruları çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Kaynak: Editör: Mehmet Erol
Etiketler: KIRSAL, KALKINMA, YATIRIMLARININ, DESTEKLENMESİ, PROGRAMI,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort